office@spsa.ro +(4) 0758 877 480

Asistent Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Taxe și documente pentru școlarizare

Taxă școlarizare : 2.400 Lei
Documente necesare:

  • Diplomă Bacalaureat, Certificat/Adeverință de absolvire liceu;
  • Foaie matricolă în original și copie;
  • Copie carte de identitate;
  • Copie certificat de naştere;
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui;
  • Adeverinţa medicală, cu menţiunea „apt pentru studii” ;
  • Două fotografii tip buletin;
  • Chitanță – plata taxei de înscriere (100 lei)

  Hotărârea de a vă specializa în domeniul sănătății, urmând specializarea Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, vă va oferi un complex de cunoștințe teoretice și de abilități practice necesare pentru a da profesiei dumneavoastră o direcție nobilă și concretă.

  În cadrul Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis” veți fi îndrumați de profesori, cadre medicale cu experiență, devotați formării profesionale medicale, principiului responsabilității sociale, garantând pregătirea unor profesioniști competenți și responsabili, cu o înaltă etică profesională și dedicați dezvoltării comunității.

  Activitățile practice se vor desfășura sub îndrumare directă, cu modele autentice care să va asigure experiența necesară pentru a practica această meserie.

  În momentul de față specializarea de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare este foarte căutată și oferă oportunități de angajare în instituții medicale, baze sportive, baze de tratament și reeducare din policlinici și spitale, în stațiuni balneoclimaterice, precum și în instituții de ocrotire și asistenţă socială, cabinete și servicii private de kinetoterapie, cabinete de recuperare din cluburile sportive de performanță, kinetoterapeut al loturilor sportivilor de performanță, posibilitățile de angajare fiind foarte variate.

  Programul de studiu al învățământului preuniversitar ce corespunde calificării profesionale de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare “Aprendis” are ca obiectiv principal formarea de specialişti calificaţi în servicii de asistenţă terapeutică din domeniul recuperării prin terapii specifice.

  În cadrul calificării profesionale de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare se vor parcurge 28 de module, conform curriculumului aprobat prin OMECT nr.2713 din 29.11.2007 care vă vor garanta experienţa clinică, dobândită sub supravegherea unui personal calificat şi într-un mediu echipat corespunzător pentru realizarea asistenţei medicale necesară acordării pacientului.

  Vezi toate materiile pe care le vei studia aici.

  Parcurgerea anilor de studiu

  Pregătirea teoretică alternează cu stagiul de pregătire clinică, care se desfășoară în Spitalele din Municipiul Iași iar pe parcursul unui semestru care cuprinde 18 săptămâni de activitate didactică se vor realiza 3 zile/săptămână învățământ teoretic și 2 zile/săptămână învățământ clinic.

  • ANUL I – 36 săptămâni, învăţământ teoretic şi clinic.;
  • ANUL II şi ANUL III – 36 săptămâni, învăţământ teoretic şi clinic.

  În calitate de absolvent al Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis”, veți beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

  Prinde un loc în noua promoție!