office@spsa.ro +(4) 0758 877 480

Asistent Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Taxe și documente pentru școlarizare

Taxă școlarizare : 2.400 Lei
Documente necesare:

  • Diplomă Bacalaureat, Certificat/Adeverință de absolvire liceu;
  • Foaie matricolă în original și copie;
  • Copie carte de identitate;
  • Copie certificat de naştere;
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui;
  • Adeverinţa medicală, cu menţiunea „apt pentru studii” ;
  • Două fotografii tip buletin;
  • Chitanță – plata taxei de înscriere (100 lei)

  Hotărârea de a vă specializa în domeniul sănătății, urmând specializarea Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare vă va oferi un complex de cunoștințe teoretice și de abilități practice necesare pentru a da profesiei dumneavoastră o direcție nobilă și concretă.

  În cadrul Școlii Postliceale Sanitare Aprendis veți fi îndrumați de profesori, cadre medicale cu experiență, devotați formării profesionale medicale, principiului responsabilității sociale, garantând pregătirea unor profesioniști competenți și responsabili, cu o înaltă etică profesională și dedicați dezvoltării comunității.

  Activitățile practice se vor desfășura în spitalele din Jud. Iași, sub îndrumare directă, cu modele autentice care să vă asigure însușirea noțiunilor teoretice și experiența necesară pentru a practica această meserie.

  Într-o piață unde este din ce în ce mai greu să îți găsești un loc de muncă, profesia de asistent medical îți oferă oportunități reale de angajare atât în țară cât și în străinătate. Un asistent medical poate lucra în diferite tipuri de unități medicale, spitale și clinici, fiecare oferind medii de lucru unice.

  Programul de studiu al învățământului preuniversitar ce corespunde calificării profesionale de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare Aprendis are ca obiectiv principal formarea de specialişti calificaţi în servicii de asistenţă terapeutică din domeniul recuperării prin terapii specifice.

  În cadrul calificării profesionale de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare se vor parcurge 28 de module, conform curriculumului aprobat prin OMECT nr.2713 din 29.11.2007 care vă vor garanta experienţa clinică, dobândită sub supravegherea unui personal calificat şi într-un mediu echipat corespunzător pentru realizarea asistenţei medicale necesară acordării pacientului.

  Vezi toate materiile pe care le vei studia aici.

  Parcurgerea anilor de studiu

  Pregătirea teoretică alternează cu stagiul de pregătire clinică, care se desfășoară în Spitalele din Municipiul Iași iar pe parcursul unui semestru care cuprinde 18 săptămâni de activitate didactică se vor realiza 3 zile/săptămână învățământ teoretic și 2 zile/săptămână învățământ clinic.

  • ANUL I – 36 săptămâni, învăţământ teoretic şi clinic.;
  • ANUL II şi ANUL III – 36 săptămâni, învăţământ teoretic şi clinic.

  În calitate de absolvent al Școlii Postliceale Sanitare Aprendis, veți beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

  Vino să te convingi!

  Prinde un loc în noua promoție!